Mapa strony Kontakt
Stadion PGE ARENA, Gdańsk, Baltic Arena
Stadion PGE ARENA w Gdańsku - Stalowy bursztyn na mistrzostwa Europy

Definiowanie pojęcia klasy przekroju według eurokodu, wytyczne i zalecenia.
Autor: Stals.pl    Kategoria: Projektowanie konstrukcji stalowych.

Definiowanie pojęcia klasy przekroju według eurokodu, wytyczne i zalecenia.

Jakie zasady obowiązują przy wyznaczania i przyjmowaniu klasy przekroju poprzecznego kształtownika, a jakie w przypadku całego elementu.

Normy europejskie znacznie rozszerzają zapis dotyczący klas przekrojów elementów stalowych, zestawiając wytyczne oraz procedury obowiązujące projektanta korzystającego z eurokody do przestrzegania ich zasad i zaleceń.

Klasyfikacja przekroju uzależniona jest podobnie jak to miało miejsce w polskiej normie od stosunku szerokości do grubości tej części elementu/kształtownika która została poddana ściskaniu ( dotyczy to miejsc, które są w pełni poddane ściskaniu lub tylko na fragmencie elementu pod zadanym obciążeniem) Klasyfikując klasę całego elementu należy brać pod uwagę najbardziej niekorzystną klasę przekroju poszczególnych jego fragmentów. Np. : Jeżeli środnik jest klasy 2, półka klasy pierwszej należy przyjąć klasę całego elementu jako klasę 2 - należy jednak w pierwszej kolejności sprawdzić warunki znajdujące się w dalszych punktach zaleceń określania klasy przekroju, punkt 5.5.2 PN-EN 1993-1-3) W przypadku, gdy rozpatrywany przekrój nie spełnia warunków przekroju klasy trzeciej, należy traktować go jako przekrój klasy IV. Przed sklasyfikowaniem przekroju w tej klasie można rozpatrzeć zalecenie do punktu 5.5.2 (9) PN-EN 1993-1-1 odnośnie wyjątkowego traktowania przekroju klasy IV i zaklasyfikowanie go do grupy przekrojów klasy 3. Przekroje klasy IV w wyniku działania miejscowej utraty stateczności mają obniżoną nośność, której redukcję można uwzględnić za pomocą metody szerokości współpracującej, która została opisana w części 1-5 (Blachownice) Eurokodu 3.

W przypadku projektowania przekrojów w zakresie plastycznym należy zapoznać się z dodatkowymi procedurami zawartymi w punkcie 5.6 PN-EN 1993-1-1.

W ogólnym nazewnictwie przekroje klasy 1,2,3 można zakwalifikować jako elementy krępe. Natomiast przekroje klasy 4 jako elementy cienkościenne, którymi eurokod w sposób szczegółowy zajmuje się w kolejnych częściach eurokodu 3.

Informacje:

Autor: STALS.pl
Źródło: Stals.pl, PN-EN 1993-1-1

© 2011 Stalowy Serwis Informacyjny - Stals.PL

Regulamin korzystania z serwisu.