Mapa strony Kontakt
Stadion PGE ARENA, Gdańsk, Baltic Arena
Stadion PGE ARENA w Gdańsku - Stalowy bursztyn na mistrzostwa Europy

Projektowanie konstrukcji budowlanych - zasadnicze etapy projektowania obiektów.
Autor: Stals.pl    Kategoria: Informacje ogólnobudowlane.

Projektowanie konstrukcji budowlanych, etapy projektowania.

Jakie czynności mają wpływ na powstanie projektu budowlanego.

Zasady ogólne powstawania projektu.

Ogólne zasady projektowania konstrukcji budowlanych odbywają się według utartych zasad sztuki budowlanej. Każdy obiekt wznoszony jest na podstawie odpowiedniego projektu, w którego skład wchodzą rysunki konstrukcyjne, schematy oraz wymagania konstrukcyjno-montażowe. W chwili obecnej dynamiczny rozwój rynku powoduje znaczne przyspieszenie poszczególnych etapów wykonywania projektu, przy jednoczesnym wzroście poziomu zachowania bezpieczeństwa. Coraz wyższe obiekty o niebanalnym kształcie stawiają przed konstruktorami wyzwania, którym należy sprostać.

Etapy projektowania konstrukcji.

Zasadniczy schemat powstawania konstrukcji możemy przedstawić w następujących punktach:

  1. Kształtowanie konstrukcji - głównie ta rola przypada architektowi, który w zasadzie powinien pracować z konstruktorem oraz geotechnikiem. Na tym etapie określamy kształt, wstępny schemat statyczny, materiały z jakich wykonany będzie obiekt, wymiary, sposoby zabezpieczenia konstrukcji i jej pokrycia przed czynnikami zewnętrznymi oraz ogniem, korozją itp. Jak zostało już wspomniane, ważne jest aby posiadać szczegółowe badania podłoża gruntowego oraz korzystać z wiedzy i doświadczonego geotechnika. Etap projektowania i wykonania fundamentów jest jednym z najbardziej czasochłonnych i finanso-chłonnych etapów w całej inwestycji. Główne koszta związane z wybudowaniem obiektu inwestor zmuszony jest "zakopać w ziemi".
  2. Zestawienie obciążeń działających na dany obiekt. W momencie, gdy zbierzemy wszystkie obciążenia jakie mogą oddziaływać na konstrukcję jesteśmy w stanie obciążyć nasz schemat. Po wykonaniu tej czynności możemy wyznaczyć siły wewnętrzne w poszczególnych elementach konstrukcji oraz jej połączeniach. ( na tym etapie ważne jest aby zwrócić szczególną uwagę na przyjęty schemat statyczny oraz rozważyć ewentualność jego zmiany. Konstruktorzy mają w zwyczaju przygotować kilka schematów projektowanej konstrukcji i sprawdzić je pod kątem ekonomii wykonania). Mając zebrane i zestawione siły wewnętrzne możemy przejść do kolejnego etapu.
  3. Wymiarowanie konstrukcji. Do tego punktu przygotowywania obiektu budowlanego możemy przejść w momencie, gdy dysponujemy zestawieniem sił wewnętrznych. Na tym etapie sprawdzamy, czy siły działające na dany element mają większą nośność lub mniejszą niż projektowany element. Poszczególne składowe konstrukcji sprawdzamy w dwóch stanach SGN (stan graniczny nośności) oraz SGU (stan graniczny użytkowalności). Jeżeli przemieszczenia elementu są mniejsze niż dopuszczalne oraz nośności elementu są większe niż wynikające z wyznaczonego obciążenia, to możemy uznać dany element za poprawnie przyjęty.
  4. Ostatni etap wieńczący proces wykonywania projektu polega na wykonaniu dokumentacji technicznej oraz odpowiednich rysunków konstrukcyjnych, wykonawczych. W załącznikach powinny znaleźć się wszystkie niezbędne dokumenty, a także spis norm, programów komputerowych, materiałów, rysunków i szkiców jakie wykorzystywane były w trakcie przygotowywania całego projektu.

Podsumowanie prac nad projektem.

Jak już wspomnieliśmy na początku, ważną rolę odgrywa zabezpieczenie konstrukcji przed pożarem czy też korozją. W przypadku wykonywania tych czynności najczęściej wykonuje się dodatkowy projekt specjalistyczny, przygotowywany przez firmę, która podejmie się wykonania prac na obiekcie. Powstawanie projektu budowlanego wymaga od wszystkich uczestników tego procesu szczególne skupienia oraz zaangażowania. Bardzo istotne jest przygotowanie prawidłowych obliczeń statycznych (zebrania obciążeń) oraz prawidłowego wymiarowania elementów w ujęciu całej konstrukcji. Korzystając z gotowych rozwiązań w postaci programów komputerowych przystosowanych do analizy konstrukcji oraz jej wymiarowania, należy kontrolować wyniki obliczeń i nigdy nie zawierzać temu co pokazuje program.

Powiązane z tematem:Informacje:

Autor: STALS.pl
Źródło: Stals.pl

© 2011 Stalowy Serwis Informacyjny - Stals.PL

Regulamin korzystania z serwisu.