Mapa strony Kontakt
Stadion PGE ARENA, Gdańsk, Baltic Arena
Stadion PGE ARENA w Gdańsku - Stalowy bursztyn na mistrzostwa Europy

Zagadnienia związane z projektowaniem konstrukcji stalowych.
Autor: Stals.pl    Kategoria: Projektowanie konstrukcji stalowych.

Projektowanie konstrukcji stalowych

Informacje na temat projektowania konstrukcji stalowych.

W dziale znajdą się artykuły poświęcone regułom projektowania konstrukcji. W miarę możliwości będziemy starali się umieszczać aktualne przykłady rozwiązań konstrukcyjno-projektowych na podstawie norm europejskich - Eurokod 3.

Pomimo, że głównym zadaniem serwisu jest dostarczanie informacji związanych z konstrukcjami stalowymi postaramy się uzupełniać wiedzę o inne części eurokodów, reguły ich stosowania oraz przykłady obliczeniowe.Eurokod to europejskie normy projektowania obiektów budowlanych. Wszystkie państwa członkowskie w momencie wstąpienia do wspólnoty krajów unii zobowiązane są do wprowadzenie i stosowania norm o standardach europejskich. Celem tego pomysłu jest ujednolicenie sposobów projektowanie jak i umożliwienie projektantom z różnych krajów bez przeszkód projektować obiekty w innych krajach wspólnoty.

Przeczytaj cały artykuł: Projektowanie konstrukcji stalowych - Eurokod 3.

Normy europejskie znacznie rozszerzają zapis dotyczący klas przekrojów elementów stalowych, zestawiając wytyczne oraz procedury obowiązujące projektanta korzystającego z eurokody do przestrzegania ich zasad i zaleceń. Klasyfikacja przekroju uzależniona jest podobnie jak to miało miejsce w polskiej normie od stosunku szerokości do grubości tej części elementu/kształtownika która została poddana ściskaniu ( dotyczy to miejsc, które są w pełni poddane ściskaniu lub tylko na fragmencie elementu pod zadanym obciążeniem)

Przeczytaj cały artykuł: Zasady klasyfikacji przekroju i elementu stalowego.

Celem wprowadzenia pojęcia klasy przekroju jest klasyfikowanie odporności elementu z uwagi na zjawisko miejscowej utraty stateczności w poszczególnych stanach: plastycznym oraz sprężystym. Zarówno w polskiej normie jak i w Eurokodzie wyróżniono 4 klasy przekroju. Ich definicje wyglądają następująco:

Przeczytaj cały artykuł: Klasa przekroju w konstrukcjach stalowych.

Podstawowa definicja odnosząca się do wyznaczania długości wyboczeniowej przedstawia się następująco: Dla zadanego pręta podpartego na obu jego końcach i obciążonego stałą co do wartości siłą podłużną, długość wyboczeniowa będzie równa długości tego pręta ( pomiędzy miejscami podparcia (występowania węzłów) lub zamocowania stężeń) przemnożona razy współczynnik wyboczeniowy . Jednocześnie w takim przypadku wartość siły krytycznej równa jest wartości siły podłużnej działającej w elemencie.

Przeczytaj cały artykuł: Długość wyboczeniowa elementu - zasady eurokodu dla elementów skratowania.

© 2011 Stalowy Serwis Informacyjny - Stals.PL

Regulamin korzystania z serwisu.