Mapa strony Kontakt
Stadion PGE ARENA, Gdańsk, Baltic Arena
Stadion PGE ARENA w Gdańsku - Stalowy bursztyn na mistrzostwa Europy

Klasyfikacja wysokości budynków zgodnie z rozporządzeniem ministra.
Autor: Stals.pl    Kategoria: Informacje ogólnobudowlane.

Klasyfikacja budynków z uwagi na wysokość nad poziomem terenu oraz liczbę kondygnacji mieszkalnych.Klasyfikacja grup z uwagi na wysokość budynku.

Podział budynków z uwagi na ich wysokość został określony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku.

Rozporządzenie to znane jest również bardzo dobrze jako dziennik ustaw numer 75. W rozdziale pierwszym dotyczącym przepisów ogólnym w sposób jasny zostało opisane w jaki sposób można określić grupę wysokościową budynku zgodnie z wymogami technicznymi i użytkowymi. Wyróżniamy cztery zasadnicze grupy wysokości budynków, są to:

  1. Budynki niskie oznaczane jako (N) dotyczą obiektów których wysokość nad poziomem terenu sięga 12 metrów włącznie lub gdybyśmy określali za pomocy liczby kondygnacji mieszkalnych możemy kwalifikować obiekty niskie jako budynki o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie
  2. Budynki średniowysokie oznaczane są skrótem SW, klasyfikujemy w ten sposób budynki o wysokości od 12 do 25 metrów włącznie (określając obiekt średniowysoki za pomocą liczby kondygnacji mieszkalnych dotyczy to budynków których liczba kondygnacji mieszkalnych wynosi ponad 4 do 9 kondygnacji włącznie)
  3. Budynki wysokie oznaczane skrótem W, klasyfikujemy tak obiekty, budynki mieszkalne o wysokości ponad 25m do 55 metrów włącznie. (analogicznie określając budynek wysokie za pomocą liczby kondygnacji mieszkalnych dotyczyć to będzie budynków, których liczba kondygnacji wynosi ponad 9, aż do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie
  4. Budynki wysokościowe określane jako WW jest to ostatnia grupa budynków określona w rozporządzeniu. Budynki wysokościowe dotyczą obiektów, których wysokość przekracza 55 metrów nad poziomem terenu lub liczby sobie ponad 18 kondygnacji nadziemnych

Dokładny opis podziału, a także formalny i oficjalny zapis znajdziemy w paragrafie 8 rozdziału 1 wspomnianego tutaj rozporządzenia. W zakresie klasyfikacji budynków istotne będą również paragrafy 6,7,9 który definiują pojęcia odległości, wysokości całego budynku lub jego części.


Informacje:

Autor: STALS.pl
Źródło: Dziennik Ustaw 75

© 2011 Stalowy Serwis Informacyjny - Stals.PL

Regulamin korzystania z serwisu.