Mapa strony Kontakt
Stadion PGE ARENA, Gdańsk, Baltic Arena
Stadion PGE ARENA w Gdańsku - Stalowy bursztyn na mistrzostwa Europy

Długość wyboczeniowa elementu - zasady eurokodu.
Autor: Stals.pl    Kategoria: Projektowanie konstrukcji stalowych.

Wyznaczenie długości wyboczeniowej elementu według założeń eurokodu.

Jak wyznaczamy długość wyboczeniową - ściskane elementy.

Podstawowa definicja odnosząca się do wyznaczania długości wyboczeniowej przedstawia się następująco:

Dla zadanego pręta podpartego na obu jego końcach i obciążonego stałą co do wartości siłą podłużną, długość wyboczeniowa będzie równa długości tego pręta ( pomiędzy miejscami podparcia (występowania węzłów) lub zamocowania stężeń) przemnożona razy współczynnik wyboczeniowy . Jednocześnie w takim przypadku wartość siły krytycznej równa jest wartości siły podłużnej działającej w elemencie.Ogólny wzór definiujący długość wyboczeniową przedstawia się następująco:

LCR = K * L, gdzie poszczególne wyrażenia wzoru oznaczają:

K - współczynnik uwzględniający zjawisko wyboczenia w elemencie
L - długość teoretyczna jaka odpowiada długości elementu zgodnie z definicją jaką podano powyżej.

Długość wyboczeniowa dla elementów skratowania.

Eurokod w sposób szczegółowy opisuje sposób doboru długości wyboczeniowej dla elementów skratowania. Wszelkie informacje na ten temat zostały zawarte w załączniku BB do normy PN-EN 1993-1-1, co dokładniej one opisują:

W przypadku pasów wykonanych z profili otwartych długość wyboczeniowa w płaszczyźnie kratownicy równa jest 0,9 * L ( gdzie L jest długością teoretyczną pomiędzy węzłami lub zamocowaniami stężęń ), natomiast długość wyboczeniowa z płaszczyzny kratownicy równa jest długości teoretycznej L.

Inaczej przedstawia się sytuacja pasów wykonanych z rur o profilu zamkniętym. W płaszczyźnie kratownicy ich długość wyboczeniowa wynosi 0,9*L i tyle samo ich wartość wynosi z płaszczyzny kratownicy (0.9*L). Dodatkowo można przyjąć, że długość wyboczeniowa wykratowania wykonanego z profili o przekrojach zamkniętych wynosi 0,75*L pod warunkiem, że końce prętów nie posiadają wyobleń oraz spłaszczeń i są przyspawane całym swoim obwodem do pasów kratownicy. Szczegółowe informacje na temat wartości wyboczenia dla wykratowania z profili zamkniętych uściśla ANEKS do eurokodu 1-1 z 2009 roku. ( dla przypadku, gdy warunki końca zamocowania prętów wykratowania są różne można przyjąć wartość średnią długości wyboczeniowej)

Informacje:

Autor: STALS.pl
Źródło: Stals.pl, PN-EN 1993-1-1

© 2011 Stalowy Serwis Informacyjny - Stals.PL

Regulamin korzystania z serwisu.